Ładowanie aplikacji...

Wyszukano: {{results.length}} uchwał
{{row.DataUchwalenia}} {{row.NumerUchwaly}}

{{row.Tytul}}


Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia {{dataPl(content.DataUchwalenia)}} r. {{content.Tytul}}

Numer uchwały: {{content.NumerUchwaly}}

Adres publikacyjny:

Tekst jednolity:

Ogłoszony:

{{dataPl(content.Ogloszony)}}

Wejście w życie:

{{dataPl(content.WchodziWZycie)}}

Podstawa prawna:

{{content.PodstawaPrawna}}

Rozstrzygnięcie nadzorcze/akt derogujący:

{{content.RNAU}}

Zmieniona przez uchwałę:

{{row[0]}}

Uchylona przez uchwałę:

{{row[0]}}

Zmienia uchwałę:

{{row}}

Uchyla uchwałę:

{{row}}

Tagi:

{{row}}

Opis:

{{content.Opis}}

Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia {{dataPl(content.DataUchwalenia)}} r. {{content.Tytul}}

Numer uchwały: {{content.NumerUchwaly}}

Za ({{content.Za}})

{{row}}

Przeciw ({{content.Przeciw}})

{{row}}

Wstrzymujący się ({{content.Wstrzymujacy}})

{{row}}

Nieobecni ({{content.Nieobecni}})

{{row}}

Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia {{dataPl(content.DataUchwalenia)}} r. {{content.Tytul}}

Numer uchwały: {{content.NumerUchwaly}}

Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia {{dataPl(content.DataUchwalenia)}} r. {{content.Tytul}}

Numer uchwały: {{content.NumerUchwaly}}

{{content.Uzasadnienie}}